RetroSKOP 2010

Výstava RetroSKOP je volným pokračováním loňského projektu nanoSKOP, který je zaměřen na sociokulturní kontext Pardubic jehož fenoménem je CHEMIE.

RektoSKOP je výstava 18 autorů, kteří na fotografiích zachytili unikátní atmosféru autentického vnitřního prostoru staré Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Jsou zde záznamy mobiliářů poslucháren, laboratoří, digestoří a aparatur chemických poloprovozů této „Mekky pardubické chemie“, tak jak ji v průběhu 2. poloviny minulého století znali všichni její zaměstnanci, studenti a pedagogové. Instalace je výsledkem spolupráce Uskupení Tesla a FChT UPa na projektu Industrie CHEMIE 2007 s cílem zachytit dnes již neexistujícího genia loci původní budovy na náměstí Čs. legií, ve které byla v padesátých letech založena Vysoká škola chemicko-technologická.

V projektu Industrie CHEMIE 2007 na FChT UPa se ve čtyřech seminářích účastnilo 18 autorů:

Lenka Dobešová, Miroslav Hoza, Miloslav Chaloupka, Eva Jebavá, Kateřina Jebavá, Radek Kalhous, Alžběta Kopecká, Markéta Korečková, Roman Kudláček, Adolf Lachman, Pavel Moško, Jan Pospíšil, Alexandra Prokopová, Eva Stanovská, Paulina Škávová, Pavel Šmíd, Luděk Vojtěchovský, Šárka Zahálková.

RetroSKOP 01 2010 - výstava 60 dokumentárních fotografií v tomto roce představuje 13 účastníků projektu Industrie CHEMIE.

Miroslav Hoza, Miloslav Chaloupka, Eva Jebavá, Kateřina Jebavá, Radek Kalhous, Alžběta Kopecká, Roman Kudláček, Adolf Lachman, Pavel Moško, Alexandra Prokopová, Eva Stanovská, Pavel Šmíd, Luděk Vojtěchovský.

RetroSKOP 2011 - výstavu umělecké fotografie projektu Industrie CHEMIE 2007 připravuje Uskupení Tesla na rok 2011, který mezinárodní organizace UNESCO vyhlásila rokem CHEMIE.