Projekt NANOSKOP - program

/ NANOSKOP
Mezioborový projekt propojující umění, vědu a technologie

Nanotechnologie představují vědecko-technickou revoluci 21. století

Umělecká komunita se vždy živě zajímala o nejnovější technologie, ať už přímo jako o nástroje ke své tvorbě nebo jako o ideové koncepce. Nové materiálové technologie jsou pro umělce příležitostí, jak novým způsobem formulovat staré otázky o smyslu lidské existence. Jsou však především jazykem pro soudobou vizuální komunikaci.
Stojíme na prahu třetí kultury, tvořené syntézou přírodních a humanitních věd. Již dnes existuje vedle kultury literátů, filozofů, teologů a historiků i kultura „vědy“ vytvářená samotnými přírodovědci. Není však jen popularizací vědy, ale stává se novým humanitním a intelektuálním proudem počátku jedenadvacátého století.
NANOSKOP je výzvou podívat se na současné umění jinou než pozitivistickou optikou, která je dědictvím 19. století. Je aktuální otázkou zda „podivnost“, jakou je urychlovač LHC v laboratořích CERN, není vrcholným uměleckým dílem současnosti a zda vědecké záznamy nanosvěta nejsou konceptuálním kánonem současného výtvarného umění.
/ o projektu

NANOSKOP

Nanotechnologie, nanosystémy a nanostruktury v dílech 35 českých a zahraničních umělců jako výsledek spolupráce s vědci a technology zabývajícími se výzkumem světa nano. Umělecké vizualizace jsou ponorem do nanokosmu neznámé a neviditelné dimenze hmoty, do jiné reality na úrovni 10-9 m.
Cílem NANOSKOPu je uměleckými prostředky přibližovat divákům fascinující proces právě se rodících vědeckých teorií, poznatků a záznamů z tohoto tajemného a exotického prostoru a zároveň upozorňovat na probíhající vědecké konference o nanotechnologiích.
2. června 2009 zahajuje Uskupení TESLA cyklus výstav a doprovodných programů projektu NANOSKOP

Uskupení TESLA, o.s. / autor projektu

WORKNANO!

Umělci se v průběhu jednoho roku zúčastnili seminářů a workshopů u špičkových českých firem a institucí zabývajících se nanotechnologiemi jako jsou:
Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, ČVUT Praha, AV ČR Praha, společnosti Elmarco a. s., Synpo a. s., Rokospol a. s., Optaglio s.r.o, Mikro spol. s.r.o.

prezentace NANOSKOPU

Díla 35 českých a zahraničních umělců budou prezentována v pražském metru na obrazovkách systému Metrovision, v Centru současného umění DOX, Galerii Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR, infocentrech a veřejném prostoru města Prahy a Universitě Pardubice. Výstavy budou doprovázet veřejné přednášky, diskuse, performance a workshopy. Výstavy a instalace jsou koncipovány v kontextu významných vědeckých konferencí v oblasti nanotechnologií NICOM3, Prague Meetings on Macromolecules, EuroNanoForum2009, Nano pro 3. tisíciletí - nano pro život a otevření Českého centra nanostrukturovaných polymerů.
/ výstavy

METRONANO! / 2. 6. – 15. 6. 2009 /

» PRAŽSKÉ METRO - videoprojekce
» Obrazová presentace projektu NANOSKOP v systému Metrovision

DOXNANO! / 5. 6. – 9. 7. 2009 /

» Centrum současného uměná DOX
» autoři: Matasová, Korbička, Jůzová, Díaz, Morová, Daněk, Nepraš, Mucska, Lachman, Hajnová, Jebavý, Cais, Kyncl, Kopřiva, Skalík, Čihařová, Psotková, Amanita Design

MAKRONANO! / 5. 7. – 30. 8. 2009 /

» Vernisáž 13.7.2009 v 18:00, zahraje duo Záda
» Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR, Praha
» autoři: Amanita Design, Kurt Gebauer, Krištof Kintera, Zdeněk Daněk
Výstava probíhá v kontextu konference Prague Meeting on Macromolecules a 50letého výročí založení ústavu

ČVUTNANO! / 5. 6. - 30. 8. 2009 /

» instalace objektu nanoTUBA! v areálu Technické knihovny Fakulty stavební ČVUT, Praha
» autor: Čestmír Suška

nanoTOUCH! / 5. 6. – 30. 8. 2009 /

» kontaktní místa projektu NANOSKOP
Centrum současného umění DOX, Galerie Václava Špály a Galerie Sklenář
» materiály o nanoSKOPU pro školy a veřejnost

EASTNANO ! / 23. 9. – 30. 11. 2009 /

» Pardubice
» výstava u příležitosti otevření nové Fakulty chemicko - technologické Univerzity Pardubice

více informací zde

EASTNANO ! / 23. 9. – 30. 10. 2009 /

» Hradec Králové
/ doprovodný program výstav

NANONAJT / 4. 6. 2009 v 19:00 /

» Centrum současného umění DOX
» performance - slavnostní zahájení
» vědecká přednáška prof. Davida Lukáše
» hudební produkce výtvarníka, bubeníka a literáta Milana Caise
» nanobalet Davida Stránského choreografa Národního Divadla
» syntéza vědecké přednášky, projekce, tance a hudby

Rowná ZÁda / 13. 7. 2009 v 17:00 /

» Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR, Praha
» performance - koncert
» amatérský kakofonní eco-psycho-jazz

přednášky / každý čtvrtek vždy od 18:00 /

» Centrum současného umění DOX
» Téma: umění, nanosystémy, nanotechnologie a třetí kultura
» pro školy, umělce a veřejnost

11. 6. / 18:00 /

» přední čeští vědci v oboru nanotechnologií

» David Lukáš / Technická univerzita v Liberci
NANOSPIDER aneb baletní elektrospinning v choreografii profesora třetí kultury.

» Tomáš Wagner / Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
NANOTECHNOLOGIE, charakteristika nanosvěta a třetí kultura

» Petr Slavíček / Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
Létající nanoreaktory

» Jan Pala / Leica microsystems
NANOSCOP, konfokální umění aneb ponor do nanokosmu
» pro školy, umělce a veřejnost

18. 6. / 18:00 /

» inteligentní nátěry a barviva na bázi nanotechnologií

» Radim Hrdina / Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

» Jiří Zelenka / Synpo a.s.
Nanokompozita a nesmrtelné průzkumnice
» pro školy, umělce a veřejnost

25. 6. / 18:00 /

» jiné chování hmoty na rozměru 10-9 m

» Tomáš Kohoutek & Comp. / Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

» Jakub Dvorský / Amanita Design
počítačové hry
» pro školy, umělce a veřejnost

workshop / 11. 6 a 18.6. 10:00 - 16:00 /

» Centrum současného umění DOX
» ŽIVÁ NANOTECHNOLOGIE, příprava nanovláken mechanickým NANOSPIDERem a jejich zobrazení pomocí konfokálního skenovacího mikroskopu
» pro školy

interaktivní instalace / 11. 6 a 18.6. 16:00 – 18.00 /

» Centrum současného umění DOX
» NANOLAB, experimentální laboratoř Davida Černého
» příprava nanovláken mechanickým NANOSPIDERem a jejich zobrazení pomocí konfokálního skenovacího mikroskopu
» pro veřejnost

komentované prohlídky / 18. 6. 16:00 – 18.00 /

» komentovaná prohlídka v doprovodu autorů:
» Irena Jůzová, Tomáš Skalík, Adéla Matasová, Pavel Kopřiva, Zdeněk Daněk, Pavel Humhal
» pro školy, umělce a veřejnost
/ účastníci projektu / umělci
Amanita Design, Brida, Milan Cais, Linda Čihařová, Zdeněk Daněk, Federico Díaz, Veronika Doutlíková, Lucie Farářová, Kurt Gebauer, Vladana Hajnová, Milan Houser, Jaroslav Jebavý, Klára Jirků, Irena Jůzová, Lithuanians, Michal Kindernay, Krištof Kintera, Lenka Klokočková, Pavel Kopřiva, Pavel Korbička, František Kyncl, Adolf Lachman, Jakub Machalický, Adéla Matasová, Taťána Morová, Jan Mucska, Jakub Nepraš, Jindřich Pavlíček, Veronika Psotková, Lukáš Rittstein, Tomáš Skalík, Čestmír Suška, Jakub Švéda, Petra Valentová, Martin Zet
/ organizátoři a partneři projektu
Projekt NANOSKOP pořádá občanské sdružení Uskupení Tesla

Hlavní partner projektu:
Centrum současného umění DOX
JCDecaux
Galerie Václava Špály

Projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy

Poděkování za spolupráci:
Fakulta chemicko – technologická Univerzity Pardubice, Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci, Jihočeská univerzita České Budějovice, Akademie věd ČR, České vysoké učení technické v Praze, Synpo a.s., Rokospol a.s., Elmarco a.s., Mikro spol. s.r.o, Optaglio, s.r.o.

/ změna vyhrazena /

USKUPENÍ TESLA, o.s. / www.utesla.cz